Quản lý tài chính công ở Việt Nam thực trạng và giải pháp: Sách chuyên khảo\

Sách đề cập tới những vấn đề cơ bản về tài chính và quản lý tài chính công trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; trình bày quan niệm về tài chính công, nội dung quản lý tài chính công, vai trò tác động của quản lý tài chính công đối với phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là tác...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Xuân Hải
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Tài chính, 2014
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 01838nam a2200265 4500
001 45151
005 20161019040446.0
008 140524s2014####vm |||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
080 |a 336 
082 |2 23  |a 352.409  |b Qu105l 
100 |a Trần, Xuân Hải 
245 1 |a Quản lý tài chính công ở Việt Nam thực trạng và giải pháp:   |b Sách chuyên khảo\   |c Trần Xuân Hải 
260 |a Hà Nội:   |b Tài chính,   |c 2014 
300 |a 240tr. 
520 |a Sách đề cập tới những vấn đề cơ bản về tài chính và quản lý tài chính công trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; trình bày quan niệm về tài chính công, nội dung quản lý tài chính công, vai trò tác động của quản lý tài chính công đối với phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là tác động của chính sách tài khóa, quản lý ngân sách nhà nước ngân quỹ quốc gia trong quan hệ với kinh tế vĩ mô; tìm hiểu kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới về cải cách tài chính công, quản lý tài chính công 
653 |a tài chính 
653 |a tài chính công 
653 |a Việt Nam 
911 |a Vũ Thị Vân  |b 24/05/2014  |c Trịnh Giáng Hương  |d TVL140023741 
942 |c BK 
999 |c 14537  |d 14537 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 352_409000000000000_QU105L  |7 0  |9 40924  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2014-05-24  |e Khác  |o 352.409 Qu105l  |p VV00039559  |r 2015-12-30  |w 2015-12-30  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 352_409000000000000_QU105L  |7 0  |9 40925  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2014-05-24  |e Khác  |o 352.409 Qu105l  |p VV00039560  |r 2015-12-30  |w 2015-12-30  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 352_409000000000000_QU105L  |7 0  |9 40926  |a TVQH  |b TVQH  |c P2-HTBD  |d 2014-05-24  |e Khác  |o 352.409 Qu105l  |p VV00039561  |r 2015-12-30  |w 2015-12-30  |y BK