Văn kiện Đảng về phát triển kinh tế - xã hội: từ đổi mới (năm 1986) đến nay

Sách đăng tải và hệ thống các văn kiện Đại hội, văn kiện Hội nghị Trung ương về phát triển kinh tế - xã hội từ năm 1986 đến nay; những văn kiện mang tính chỉ đạo đường lối trong cả một giai đoạn, một quá trình và được sắp xếp theo thời gian, thể hiện rõ quá tình bổ sung, hoàn thiện mô hình phát triể...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2014
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 01363nam a2200241 4500
001 45451
005 20161019040500.0
008 140805s2014####vm |||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
082 |2 23  |a 324.2597  |b V115k 
245 0 |a Văn kiện Đảng về phát triển kinh tế - xã hội:   |b từ đổi mới (năm 1986) đến nay 
260 |a Hà Nội:   |b Chính trị quốc gia,   |c 2014 
300 |a 1410tr. 
520 |a Sách đăng tải và hệ thống các văn kiện Đại hội, văn kiện Hội nghị Trung ương về phát triển kinh tế - xã hội từ năm 1986 đến nay; những văn kiện mang tính chỉ đạo đường lối trong cả một giai đoạn, một quá trình và được sắp xếp theo thời gian, thể hiện rõ quá tình bổ sung, hoàn thiện mô hình phát triển kinh tế xã hội, các chính sách, định hướng, các nguồn lực… thực hiện mô hình kinh tế xã hội 
653 |a đảng cộng sản 
653 |a kinh tế 
653 |a văn kiện 
653 |a Việt Nam 
653 |a xã hội 
911 |a Vũ Thị Vân  |b 05/08/2014  |c Trịnh Giáng Hương  |d TVL140024765 
942 |c BK 
999 |c 14666  |d 14666 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 324_259700000000000_V115K  |7 0  |9 41211  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2014-08-05  |e Khác  |o 324.2597 V115k  |p VV00039775  |r 2015-12-30  |w 2015-12-30  |y BK