Trích dẫn APA

Dương, Q. A. Về sự xung đột tôn giáo ở ấn Độ hiện nay\.

Chicago Style Citation

Dương, Quốc Anh. Về Sự Xung đột Tôn Giáo ở ấn Độ Hiện Nay\.

Trích dẫn MLA

Dương, Quốc Anh. Về Sự Xung đột Tôn Giáo ở ấn Độ Hiện Nay\.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.