Trích dẫn APA

Doãn Chính. (1999). Lịch sử triết học ấn độ cổ đại\. Hà Nội: Thanh niên.

Chicago Style Citation

Doãn Chính. Lịch Sử Triết Học ấn độ Cổ đại\. Hà Nội: Thanh niên, 1999.

Trích dẫn MLA

Doãn Chính. Lịch Sử Triết Học ấn độ Cổ đại\. Hà Nội: Thanh niên, 1999.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.