Introduction to comparative Government\

Sách tham khảo, giới thiệu sự so sánh về thể chế chính trị giữa các nước công nghiệp phát triển với các nước cộng sản, và các nước thế giới thứ ba,m giúp người đọc so sánh được các hệ thống chính trị khác nhau trên thế giới...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Michael Curtis
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : United States of America: Haper Collins, 1990
Phiên bản:xb.lần thứ hai
Chủ đề:
Anh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 01893nam a2200541 a 4500
001 608
005 20161019040635.0
008 041007s1990####xxu|||||||||||||||||eng||
020 |a 0-06-041466-9 
040 |a TVQH  |b vie  |e AACR2 
041 |a eng 
080 |a 320.3-dc20 
082 |2 23  |a 951.05  |b I-311t 
100 |a Michael Curtis 
242 |a Giới thiệu về sự so sánh giữa các chính phủ 
245 0 |a Introduction to comparative Government\   |c Michael Curtis 
250 |a xb.lần thứ hai 
260 |a United States of America:   |b Haper Collins,   |c 1990 
520 |a Sách tham khảo, giới thiệu sự so sánh về thể chế chính trị giữa các nước công nghiệp phát triển với các nước cộng sản, và các nước thế giới thứ ba,m giúp người đọc so sánh được các hệ thống chính trị khác nhau trên thế giới 
653 |a Anh 
653 |a China 
653 |a Chính phủ 
653 |a Chính sách 
653 |a Chính trị 
653 |a Đức 
653 |a France 
653 |a Germany 
653 |a Government 
653 |a Great Bitain 
653 |a India 
653 |a Intitution 
653 |a Japan 
653 |a Liên xô 
653 |a Mêhicô 
653 |a Mexico 
653 |a Nhật bản 
653 |a Nigeria 
653 |a Pháp 
653 |a Policy 
653 |a Politic 
653 |a Thể chế 
653 |a Trung Quốc 
653 |a USSR 
911 |a TC  |b 07/10/2004  |c Administrator  |d NAL040000614 
942 |c BK 
999 |c 15758  |d 15758 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 951_050000000000000_I311T  |7 0  |9 42766  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2004-10-07  |e Khác  |o 951.05 I-311t  |p NV00000542  |r 2015-12-30  |w 2015-12-30  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 951_050000000000000_I311T  |7 0  |9 42767  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2004-10-07  |e Khác  |o 951.05 I-311t  |p NV00000543  |r 2017-04-25  |w 2015-12-30  |y BK