Trích dẫn APA

(1996). Giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa Tây Nguyên. Hà Nội: Chính trị quốc gia.

Chicago Style Citation

Giữ Gìn Và Phát Huy Giá Trị Văn Hóa Tây Nguyên. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1996.

Trích dẫn MLA

Giữ Gìn Và Phát Huy Giá Trị Văn Hóa Tây Nguyên. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1996.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.