Công đoàn và vấn đề giải quyết tranh chấp lao động. Tập 1

Sách giới thiệu những văn bản pháp luật mới ban hành và chỉ thị của đoàn chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, 1 số báo cáo về tranh chấp lao động tập thể, đình công trong các năm 1990-1996; quyền và nghĩa vụ của cán bộ công đoàn trong hội đồng hòa giải lao động cơ sở, hội đồng trọng tài lao độ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lao động, 1997
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Sách giới thiệu những văn bản pháp luật mới ban hành và chỉ thị của đoàn chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, 1 số báo cáo về tranh chấp lao động tập thể, đình công trong các năm 1990-1996; quyền và nghĩa vụ của cán bộ công đoàn trong hội đồng hòa giải lao động cơ sở, hội đồng trọng tài lao động tỉnh, hội thẩm nhân dân
Mô tả vật lý:229tr.