Trích dẫn APA

Nguyễn, m. N. Ai sẽ cưú đình chèm?\.

Chicago Style Citation

Nguyễn, minh Ngọc. Ai Sẽ Cưú đình Chèm?\.

Trích dẫn MLA

Nguyễn, minh Ngọc. Ai Sẽ Cưú đình Chèm?\.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.