Trích dẫn APA

Đặng, B. T. Tiền mất tật vẫn mang: Giao khoán bảo vệ rừng\.

Chicago Style Citation

Đặng, Bá Tiến. Tiền Mất Tật Vẫn Mang: Giao Khoán Bảo Vệ Rừng\.

Trích dẫn MLA

Đặng, Bá Tiến. Tiền Mất Tật Vẫn Mang: Giao Khoán Bảo Vệ Rừng\.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.