Trích dẫn APA

(1997). Tộc người ở các nước Châu á. Hà Nội: k.nxb.

Chicago Style Citation

Tộc Người ở Các Nước Châu á. Hà Nội: k.nxb, 1997.

Trích dẫn MLA

Tộc Người ở Các Nước Châu á. Hà Nội: k.nxb, 1997.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.