Trích dẫn APA

Hiền Phương. Làng du lịch văn hóa dân tộc - ý tưởng hay để phát triển du lịch\.

Chicago Style Citation

Hiền Phương. Làng Du Lịch Văn Hóa Dân Tộc - ý Tưởng Hay để Phát Triển Du Lịch\.

Trích dẫn MLA

Hiền Phương. Làng Du Lịch Văn Hóa Dân Tộc - ý Tưởng Hay để Phát Triển Du Lịch\.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.