Trích dẫn APA

Đỗ, Đ. H. (1997). Vấn đề trị thuỷ ở đồng bằng Bắc bộ dưới thời Nguyễn thế kỷ XIX\. Hà Nội: Khoa học xã hội.

Chicago Style Citation

Đỗ, Đức Hùng. Vấn đề Trị Thuỷ ở đồng Bằng Bắc Bộ Dưới Thời Nguyễn Thế Kỷ XIX\. Hà Nội: Khoa học xã hội, 1997.

Trích dẫn MLA

Đỗ, Đức Hùng. Vấn đề Trị Thuỷ ở đồng Bằng Bắc Bộ Dưới Thời Nguyễn Thế Kỷ XIX\. Hà Nội: Khoa học xã hội, 1997.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.