Trích dẫn APA

Đặng, B. T. Đắc Lắc: Hạn hán dữ dội chưa từng thấy\.

Chicago Style Citation

Đặng, Bá Tiến. Đắc Lắc: Hạn Hán Dữ Dội Chưa Từng Thấy\.

Trích dẫn MLA

Đặng, Bá Tiến. Đắc Lắc: Hạn Hán Dữ Dội Chưa Từng Thấy\.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.