Trích dẫn APA

Tô Phán. Cần làm gì để tránh thảm họa điện năng\.

Chicago Style Citation

Tô Phán. Cần Làm Gì để Tránh Thảm Họa điện Năng\.

Trích dẫn MLA

Tô Phán. Cần Làm Gì để Tránh Thảm Họa điện Năng\.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.