Trích dẫn APA

Chủ động phòng tránh và chống bão.

Chicago Style Citation

Chủ động Phòng Tránh Và Chống Bão.

Trích dẫn MLA

Chủ động Phòng Tránh Và Chống Bão.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.