Trích dẫn APA

Hoàng Văn. Dân số và nguồn lực con người cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa\.

Chicago Style Citation

Hoàng Văn. Dân Số Và Nguồn Lực Con Người Cho Công Nghiệp Hóa, Hiện đại Hóa\.

Trích dẫn MLA

Hoàng Văn. Dân Số Và Nguồn Lực Con Người Cho Công Nghiệp Hóa, Hiện đại Hóa\.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.