Trích dẫn APA

Hùng, T. V., Nguyễn, Đ. N., & Pham, V. T. (1998). Tôn tử mưu lược nhân sinh\. Hà Nội: Công an nhân dân.

Chicago Style Citation

Hùng, Trung Vũ, Đình Nhữ Nguyễn, and Văn Thưởng Pham. Tôn Tử Mưu Lược Nhân Sinh\. Hà Nội: Công an nhân dân, 1998.

Trích dẫn MLA

Hùng, Trung Vũ, Đình Nhữ Nguyễn, and Văn Thưởng Pham. Tôn Tử Mưu Lược Nhân Sinh\. Hà Nội: Công an nhân dân, 1998.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.