Tôn tử mưu lược nhân sinh\

Tài liệu luận bàn về con người, nhân sinh quan, sách lược, chiến lược chính trị, đặc biệt là quân sự của Tôn Tử; ảnh hưởng tư tưởng, binh pháp của Ông đến các thời đại sau này

Lưu vào:
Tác giả chính: Hùng, Trung Vũ
Đồng tác giả: Nguyễn, Đình Nhữ, Pham, Văn Thưởng
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Công an nhân dân, 1998
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 01549nam a2200349 a 4500
001 2160
005 20161019033728.0
008 041007s1998####vm |||||||||||||||||vie||
040 |a TVQH  |b vie  |e AACR2 
041 |a vie 
080 |a 1 
080 |a 37(N) 
082 |2 23  |a 355.4  |b T454t 
100 |a Hùng, Trung Vũ 
245 1 |a Tôn tử mưu lược nhân sinh\   |c Hùng Trung Vũ, Nguyễn Đình Nhữ, Pham Văn Thưởng 
260 |a Hà Nội:   |b Công an nhân dân,   |c 1998 
300 |a 331tr. 
520 |a Tài liệu luận bàn về con người, nhân sinh quan, sách lược, chiến lược chính trị, đặc biệt là quân sự của Tôn Tử; ảnh hưởng tư tưởng, binh pháp của Ông đến các thời đại sau này 
653 |a lịch sử 
653 |a Tôn Tử 
653 |a Tôn Vũ 
653 |a triết học 
653 |a Trung Quốc 
653 |a văn hóa 
700 |a Nguyễn, Đình Nhữ 
700 |a Pham, Văn Thưởng 
911 |a Convert  |b 07/10/2004  |c Administrator  |d NAL040002171 
942 |c BK 
999 |c 2062  |d 2062 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 355_400000000000000_T454T  |7 0  |9 3883  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2004-10-07  |e Khác  |o 355.4 T454t  |p VV00008002  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 355_400000000000000_T454T  |7 0  |9 3884  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2004-10-07  |e Khác  |o 355.4 T454t  |p VV00008003  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 355_400000000000000_T454T  |7 0  |9 3885  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2004-10-07  |e Khác  |o 355.4 T454t  |p VV00008004  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK