Trích dẫn APA

Hội nghị Bộ trưởng ngoại giao ASEAN lần thứ 32 bế mạc.

Chicago Style Citation

Hội Nghị Bộ Trưởng Ngoại Giao ASEAN Lần Thứ 32 Bế Mạc.

Trích dẫn MLA

Hội Nghị Bộ Trưởng Ngoại Giao ASEAN Lần Thứ 32 Bế Mạc.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.