Trích dẫn APA

Lê, K. P. Xây đắp cao hơn, bền vững hơn khối đại đoàn kết toàn dân\.

Chicago Style Citation

Lê, Khả Phiêu. Xây đắp Cao Hơn, Bền Vững Hơn Khối đại đoàn Kết Toàn Dân\.

Trích dẫn MLA

Lê, Khả Phiêu. Xây đắp Cao Hơn, Bền Vững Hơn Khối đại đoàn Kết Toàn Dân\.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.