Xây đắp cao hơn, bền vững hơn khối đại đoàn kết toàn dân\

Bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại Đại hội đại biểu lần thứ V Mặt trận Tổ quốc Việt nam ngày 27-8-1999

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Khả Phiêu
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 00718nab a2200205 a 4500
001 11397
005 20161019042848.0
008 050107|########xxu|||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
100 |a Lê, Khả Phiêu 
245 1 |a Xây đắp cao hơn, bền vững hơn khối đại đoàn kết toàn dân\   |c Lê Khả Phiêu 
520 |a Bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại Đại hội đại biểu lần thứ V Mặt trận Tổ quốc Việt nam ngày 27-8-1999 
653 |a ct 
653 |a mặt trận 
653 |a phát biểu 
773 |t Nhân dân  |d 28-8-1999 
901 |a BV1 
911 |b 07/01/2005  |c Administrator  |d NAL050028607 
942 |c BT 
999 |c 21230  |d 21230