Trích dẫn APA

Văn Lục. Nền kinh tế Thái lan đang phục hồi: Câu chuyện quốc tế\.

Chicago Style Citation

Văn Lục. Nền Kinh Tế Thái Lan đang Phục Hồi: Câu Chuyện Quốc Tế\.

Trích dẫn MLA

Văn Lục. Nền Kinh Tế Thái Lan đang Phục Hồi: Câu Chuyện Quốc Tế\.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.