Đánh giá đúng mức tình hình, nguyên nhân, đề ra giải pháp đưa đất nước vững bước tiến lên\

Lời khai mạc kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa X của Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh vào sáng 18-11-1999, tại Hội trường Ba đình, Hà nội

Lưu vào:
Tác giả chính: Nông, Đức Mạnh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
KH6
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 00816nab a2200217 a 4500
001 11696
005 20161019042852.0
008 050107|########xxu|||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
100 |a Nông, Đức Mạnh 
245 1 |a Đánh giá đúng mức tình hình, nguyên nhân, đề ra giải pháp đưa đất nước vững bước tiến lên\   |c Nông Đức Mạnh 
520 |a Lời khai mạc kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa X của Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh vào sáng 18-11-1999, tại Hội trường Ba đình, Hà nội 
653 |a KH6 
653 |a lời khai mạc 
653 |a QHKX 
653 |a quốc hội 
773 |t Quân đội nhân dân  |d 19-11-1999 
901 |a BV2 
911 |b 07/01/2005  |c Administrator  |d NAL050028906 
942 |c BT 
999 |c 21526  |d 21526