Trích dẫn APA

Ta lin: Thủ đô nước cộng hòa Extônia.

Chicago Style Citation

Ta Lin: Thủ đô Nước Cộng Hòa Extônia.

Trích dẫn MLA

Ta Lin: Thủ đô Nước Cộng Hòa Extônia.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.