Trích dẫn APA

Diệu Linh. Thủ đô Nhật bản sẽ chuyển về đâu\.

Chicago Style Citation

Diệu Linh. Thủ đô Nhật Bản Sẽ Chuyển Về đâu\.

Trích dẫn MLA

Diệu Linh. Thủ đô Nhật Bản Sẽ Chuyển Về đâu\.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.