Tiếp tục phát huy truyền thống của một tờ báo chiến đấu trên mặt trận tư tưởng, thực sự là ngọn cờ tư tưởng của Đảng trong quân đội\

Bài phát biểu của Chủ tịch QH Nông Đức Mạnh khi Chủ tịch thăm báo Quân đội nhân dân, chiều 26-4-2000, nhân kỷ niệm 25 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam

Lưu vào:
Tác giả chính: Nông, Đức Mạnh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 00828nab a2200193 a 4500
001 12485
005 20161019042904.0
008 050107|########xxu|||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
100 |a Nông, Đức Mạnh 
245 1 |a Tiếp tục phát huy truyền thống của một tờ báo chiến đấu trên mặt trận tư tưởng, thực sự là ngọn cờ tư tưởng của Đảng trong quân đội\   |c Nông Đức Mạnh 
520 |a Bài phát biểu của Chủ tịch QH Nông Đức Mạnh khi Chủ tịch thăm báo Quân đội nhân dân, chiều 26-4-2000, nhân kỷ niệm 25 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam 
653 |a ct 
653 |a phát biểu 
773 |t QĐND  |d 27-4-2000 
901 |a BV2 
911 |b 07/01/2005  |c Administrator  |d NAL050029695 
942 |c BT 
999 |c 22282  |d 22282