Trích dẫn APA

Lê, K. P. Lời Điếu do Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đọc tại lễ truy điệu\.

Chicago Style Citation

Lê, Khả Phiêu. Lời Điếu Do Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu đọc Tại Lễ Truy điệu\.

Trích dẫn MLA

Lê, Khả Phiêu. Lời Điếu Do Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu đọc Tại Lễ Truy điệu\.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.