Lời Điếu do Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đọc tại lễ truy điệu\

Lời Điếu do Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đọc tại lễ truy điệu và lễ an táng đồng chí Phạm Văn Đồng, được tổ chức tại Hà nội, ngày 6-5-2000

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Khả Phiêu
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 00738nab a2200205 a 4500
001 12757
005 20161019042908.0
008 050107|########xxu|||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
100 |a Lê, Khả Phiêu 
245 1 |a Lời Điếu do Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đọc tại lễ truy điệu\   |c Lê Khả Phiêu 
520 |a Lời Điếu do Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đọc tại lễ truy điệu và lễ an táng đồng chí Phạm Văn Đồng, được tổ chức tại Hà nội, ngày 6-5-2000 
653 |a ct 
653 |a lễ truy điệu 
653 |a lời điếu 
773 |t SGGP  |d 07-5-2000 
901 |a BV4 
911 |b 07/01/2005  |c Administrator  |d NAL050029967 
942 |c BT 
999 |c 22553  |d 22553