Trích dẫn APA

Tường Minh. Vương quốc Oman: Các vương triều ở châu á\.

Chicago Style Citation

Tường Minh. Vương Quốc Oman: Các Vương Triều ở Châu á\.

Trích dẫn MLA

Tường Minh. Vương Quốc Oman: Các Vương Triều ở Châu á\.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.