Việt nam - những mốc lớn của lịch sử\

Sau nhà nước Văn Lang là sự ra đời của nước âu lạc; đến giai đoạn thời kỳ Bắc thuộc lần 1 kéo dài hơn 200 năm, rồi đến Bắc thuộc lần thứ 2 dài 500 năm và kết thúc bằng cuộc khởi nghĩa Lý Bí và sự ra đời của nhà nước Vạn xuân. Cuối TK XVII đất nước bị chia cắt thành đàng ngoài và trong và bước vào th...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Thải, Giàng Sán
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 01061nab a2200193 a 4500
001 13286
005 20161019042916.0
008 050107|########xxu|||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
100 |a Thải, Giàng Sán 
245 1 |a Việt nam - những mốc lớn của lịch sử\   |c Thải Giàng Sán 
520 |a Sau nhà nước Văn Lang là sự ra đời của nước âu lạc; đến giai đoạn thời kỳ Bắc thuộc lần 1 kéo dài hơn 200 năm, rồi đến Bắc thuộc lần thứ 2 dài 500 năm và kết thúc bằng cuộc khởi nghĩa Lý Bí và sự ra đời của nhà nước Vạn xuân. Cuối TK XVII đất nước bị chia cắt thành đàng ngoài và trong và bước vào thời kỳ Pháp thuộc 80 năm ròng. Tháng 8-1945 sự ra đời của nước Việt nam dân chủ cộng hòa cho đến nay 
653 |a lịch sử 
653 |a việt nam 
773 |t Dân tộc và thời đại  |d số 20-7-2000 
901 |a BV 
911 |b 07/01/2005  |c Administrator  |d NAL050030496 
942 |c BT 
999 |c 23076  |d 23076