Trích dẫn APA

Khai mạc đại hội lần thứ IX Đảng cộng sản Việt nam.

Chicago Style Citation

Khai Mạc đại Hội Lần Thứ IX Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Trích dẫn MLA

Khai Mạc đại Hội Lần Thứ IX Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.