Trích dẫn APA

Lược sử các kỳ Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt nam.

Chicago Style Citation

Lược Sử Các Kỳ Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Trích dẫn MLA

Lược Sử Các Kỳ Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.