Sửa đổi bổ sung Bộ luật lao động bảo đảm lợi ích hài hòa cả hai bên.\

Nội dung góp ý cho dự thảo Bộ Luật lao động do Bộ LĐTB-XH và Uỷ ban CVD XH của QH tổ chức tại tp.HCM trong hai ngày 5 và 6-11-2001

Lưu vào:
Tác giả chính: Khánh Bình
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
pl
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 00726nab a2200205 a 4500
001 14549
005 20161019042935.0
008 050107|########xxu|||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
100 |a Khánh Bình 
245 1 |a Sửa đổi bổ sung Bộ luật lao động bảo đảm lợi ích hài hòa cả hai bên.\   |c Khánh Bình 
520 |a Nội dung góp ý cho dự thảo Bộ Luật lao động do Bộ LĐTB-XH và Uỷ ban CVD XH của QH tổ chức tại tp.HCM trong hai ngày 5 và 6-11-2001 
653 |a Bộ luật lao động 
653 |a lập pháp 
653 |a pl 
773 |t SGGP  |d 08-11-2001 
901 |a BV4 
911 |b 07/01/2005  |c Administrator  |d NAL050031759 
942 |c BT 
999 |c 24325  |d 24325