Trích dẫn APA

Minh Hạnh. 60 năm Trân Châu Cảng: Tư liệu tham khảo\.

Chicago Style Citation

Minh Hạnh. 60 Năm Trân Châu Cảng: Tư Liệu Tham Khảo\.

Trích dẫn MLA

Minh Hạnh. 60 Năm Trân Châu Cảng: Tư Liệu Tham Khảo\.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.