Trích dẫn APA

Lạc Thảo. Kê khai tài sản của cán bộ, công chức: Còn nhiều vấn đề chưa khả thi\.

Chicago Style Citation

Lạc Thảo. Kê Khai Tài Sản Của Cán Bộ, Công Chức: Còn Nhiều Vấn đề Chưa Khả Thi\.

Trích dẫn MLA

Lạc Thảo. Kê Khai Tài Sản Của Cán Bộ, Công Chức: Còn Nhiều Vấn đề Chưa Khả Thi\.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.