Trích dẫn APA

Tường Minh. Mông cổ kỷ niệm 840 năm ngày sinh Thành Cát Tư Hãn\.

Chicago Style Citation

Tường Minh. Mông Cổ Kỷ Niệm 840 Năm Ngày Sinh Thành Cát Tư Hãn\.

Trích dẫn MLA

Tường Minh. Mông Cổ Kỷ Niệm 840 Năm Ngày Sinh Thành Cát Tư Hãn\.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.