Trích dẫn APA

Nội Hà. Điện Kremlin chứng nhân lịch sử\.

Chicago Style Citation

Nội Hà. Điện Kremlin Chứng Nhân Lịch Sử\.

Trích dẫn MLA

Nội Hà. Điện Kremlin Chứng Nhân Lịch Sử\.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.