Thông báo của Hội nghị Trung ương lần thứ sáu

HN6BCHTW họp tại Thủ đô Hà nội từ ngày 4 đến 15-7-2002, tập trung bàn một số vấn đề về: Giáo dục & đào tạo, khoa học & công nghệ, công tác tổ chức và cán bộ; xem xét những khuyết điểm sai phạm của một số thành viên là UVTWĐ; cho ý kiến chỉ đạo về cơ cấu bộ máy Quốc hội, Chính phủ nhiệm kỳ QH...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 01012nab a2200217 a 4500
001 16664
005 20161019043007.0
008 050107|########xxu|||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
245 0 |a Thông báo của Hội nghị Trung ương lần thứ sáu 
520 |a HN6BCHTW họp tại Thủ đô Hà nội từ ngày 4 đến 15-7-2002, tập trung bàn một số vấn đề về: Giáo dục & đào tạo, khoa học & công nghệ, công tác tổ chức và cán bộ; xem xét những khuyết điểm sai phạm của một số thành viên là UVTWĐ; cho ý kiến chỉ đạo về cơ cấu bộ máy Quốc hội, Chính phủ nhiệm kỳ QH khóa XI và việc chuẩn bị nhân sự để giới thiệu với Quốc hội 
653 |a ct 
653 |a ĐCSVNKIX 
653 |a HNTW6 
653 |a HNTW6KIX 
653 |a hội nghị trung ương 
773 |t Nhân dân  |d 16-7-2002 
901 |a BV1 
911 |b 07/01/2005  |c Administrator  |d NAL050033874 
942 |c BT 
999 |c 26398  |d 26398