Trích dẫn APA

Xử lý vi phạm Pháp lệnh đê điều vì sao lúng túng.

Chicago Style Citation

Xử Lý Vi Phạm Pháp Lệnh đê điều Vì Sao Lúng Túng.

Trích dẫn MLA

Xử Lý Vi Phạm Pháp Lệnh đê điều Vì Sao Lúng Túng.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.