Trích dẫn APA

Nguyễn, T. Q. (1999). Những vấn đề toàn cầu ngày nay\. Hà Nội: Khoa học xã hội.

Chicago Style Citation

Nguyễn, Trần Quế. Những Vấn đề Toàn Cầu Ngày Nay\. Hà Nội: Khoa học xã hội, 1999.

Trích dẫn MLA

Nguyễn, Trần Quế. Những Vấn đề Toàn Cầu Ngày Nay\. Hà Nội: Khoa học xã hội, 1999.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.