Những vấn đề toàn cầu ngày nay\

Sách phác họa bức tranh toàn cảnh các vấn đề toàn cầu của thời đại ngày nay như: vấn đề chiến tranh và hòa bình, dân số thế giới, cuộc đấu tranh chống nạn nghèo khổ, thất nghiệp, dịch bệnh, lương thực-thực phẩm, vấn đề năng lượng, bảo vệ môi trường, thương mại thế giới, tội phạm kinh tế quốc tế...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Trần Quế
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 1999
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Sách phác họa bức tranh toàn cảnh các vấn đề toàn cầu của thời đại ngày nay như: vấn đề chiến tranh và hòa bình, dân số thế giới, cuộc đấu tranh chống nạn nghèo khổ, thất nghiệp, dịch bệnh, lương thực-thực phẩm, vấn đề năng lượng, bảo vệ môi trường, thương mại thế giới, tội phạm kinh tế quốc tế
Mô tả vật lý:485tr.