Trích dẫn APA

15 kỳ đại hội của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Chicago Style Citation

15 Kỳ đại Hội Của Đảng Cộng Sản Trung Quốc.

Trích dẫn MLA

15 Kỳ đại Hội Của Đảng Cộng Sản Trung Quốc.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.