Trích dẫn APA

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XVI Đảng cộng sản Trung quốc mở ra cục diện mới cho sự nghiệp xây dựng CNXH mang đặc sắc Trung quốc.

Chicago Style Citation

Đại Hội đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ XVI Đảng Cộng Sản Trung Quốc Mở Ra Cục Diện Mới Cho Sự Nghiệp Xây Dựng CNXH Mang đặc Sắc Trung Quốc.

Trích dẫn MLA

Đại Hội đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ XVI Đảng Cộng Sản Trung Quốc Mở Ra Cục Diện Mới Cho Sự Nghiệp Xây Dựng CNXH Mang đặc Sắc Trung Quốc.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.