Tổng bí thư mới của Đảng cộng sản Trung quốc - Hồ Cẩm Đào

Ngày 15-11-2002, Hội nghị lần thứ nhất BCHTW ĐCSTQ khóa 16 đã bầu đ/c Hồ Cẩm Đào làm Tổng bí thư mới của ĐCSTQ. Bài viết giới thiệu tiểu sử, quá trình hoạt động

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 00799nab a2200229 a 4500
001 17771
005 20161019043023.0
008 050107|########xxu|||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
245 0 |a Tổng bí thư mới của Đảng cộng sản Trung quốc - Hồ Cẩm Đào 
520 |a Ngày 15-11-2002, Hội nghị lần thứ nhất BCHTW ĐCSTQ khóa 16 đã bầu đ/c Hồ Cẩm Đào làm Tổng bí thư mới của ĐCSTQ. Bài viết giới thiệu tiểu sử, quá trình hoạt động 
653 |a ct 
653 |a ĐCSTQ 
653 |a hồ cẩm đào 
653 |a tiểu sử 
653 |a tổng bí thư 
653 |a trung quốc 
773 |t Nhân dân  |d 17-11-2002 
901 |a BV1 
911 |b 07/01/2005  |c Administrator  |d NAL050034981 
942 |c BT 
999 |c 27492  |d 27492