Trích dẫn APA

Phan, D. K. Đức thánh Chèm là Triệu Đà\.

Chicago Style Citation

Phan, Duy Kha. Đức Thánh Chèm Là Triệu Đà\.

Trích dẫn MLA

Phan, Duy Kha. Đức Thánh Chèm Là Triệu Đà\.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.