Trích dẫn APA

Hậu quả cuộc bạo loạn ở Nigeria.

Chicago Style Citation

Hậu Quả Cuộc Bạo Loạn ở Nigeria.

Trích dẫn MLA

Hậu Quả Cuộc Bạo Loạn ở Nigeria.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.