Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước\

Giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khai mạc Hội nghị lần thứ 7 (phần 2) Ban Chấp hành Trung ương khóa IX ngày 13-1-2003

Lưu vào:
Tác giả chính: Nông, Đức Mạnh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
CNH
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 00861nab a2200253 a 4500
001 18327
005 20161019043031.0
008 050107|########xxu|||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
100 |a Nông, Đức Mạnh 
245 1 |a Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước\   |c Nông Đức Mạnh 
520 |a Giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khai mạc Hội nghị lần thứ 7 (phần 2) Ban Chấp hành Trung ương khóa IX ngày 13-1-2003 
653 |a CNH 
653 |a ct 
653 |a ĐCSVN 
653 |a HĐH 
653 |a HNTW7 
653 |a khai mạc 
653 |a phát biểu 
773 |t Nhân dân  |d 14-1-2003 
901 |a BV1 
911 |b 07/01/2005  |c Administrator  |d NAL050035537 
942 |c BT 
999 |c 28041  |d 28041