Trích dẫn APA

Nguyễn Chính. Điện Kremlin - một pháo đài vững chắc\.

Chicago Style Citation

Nguyễn Chính. Điện Kremlin - Một Pháo đài Vững Chắc\.

Trích dẫn MLA

Nguyễn Chính. Điện Kremlin - Một Pháo đài Vững Chắc\.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.