Trích dẫn APA

Nguyễn, T. D. (1993). Vai trò nhà nước trong phát triển kinh tế các nước ASEAN\. Hà Nội: Thống kê.

Chicago Style Citation

Nguyễn, Trí Dĩnh. Vai Trò Nhà Nước Trong Phát Triển Kinh Tế Các Nước ASEAN\. Hà Nội: Thống kê, 1993.

Trích dẫn MLA

Nguyễn, Trí Dĩnh. Vai Trò Nhà Nước Trong Phát Triển Kinh Tế Các Nước ASEAN\. Hà Nội: Thống kê, 1993.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.