Trích dẫn APA

Phan, D. K. Sơn tinh - Tản Viên một hay là hai\.

Chicago Style Citation

Phan, Duy Kha. Sơn Tinh - Tản Viên Một Hay Là Hai\.

Trích dẫn MLA

Phan, Duy Kha. Sơn Tinh - Tản Viên Một Hay Là Hai\.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.